10 yıldır büyük emek ve coşku ile gerçekleştirdiğimiz İKON kongremizin 11.sini, bu  yıl da aynı heyecan ve özveri ile ve
tamamen gönüllülük esası ile oluşturduğumuz kurullarımız ile hazırlıyoruz.

Bu bölümde, İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi’nin
düzenleme kurulu üyelerini görebilirsiniz.

Dr. Bilge Mehmetzade

[Kongre Başkanı]

Dr. Esra O. Yanıkömer

[Kongre Genel Sekreteri]

Dr. Nahide Toksan

[Kongre Bilimsel Sekreteri]

Dr. B. Özge Dokumacı

[Düzenleme Kurulu Üyesi]

Dr. Mustafa Emre Ulu

[Düzenleme Kurulu Üyesi]

Dr. Ezgi S. Yavuzer

[Düzenleme Kurulu Üyesi]

Dr. Kahraman Özgen

[Düzenleme Kurulu Üyesi]

Dr. Salih Bağdadioğlu

[Düzenleme Kurulu Üyesi]

Dr. Serkan Orhun Ocak

[Düzenleme Kurulu Üyesi]

Dr. Şengül Koç

[Düzenleme Kurulu Üyesi]

Dr. Yağmur Canoğlu

[Düzenleme Kurulu Üyesi]

Dr. Zahit Cebe

[Düzenleme Kurulu Üyesi]

Dr. Ziya Köseoğlu

[Düzenleme Kurulu Üyesi]